Kontakt

SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU PODLASKIM
ul. MICKIEWICZA 31
17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 5430200158
REGON: 00105264800000

Telefon: 85 7300800
Fax: 85 7301010