Aktualności

Loteria rowerowa "Wielka Moc Wygranych"

dodano: 2018-02-27

Regulamin:  http://bielskpodlaski.spolem.org.pl/files/bielskpodlaski_203307643.pdf

Obchody Jubileusz 110 lecia

dodano: 2017-11-05

 

 

 

Rozpoznanie cenowe - dostawa pelletu drzewnego

dodano: 2017-10-12

Informacje - http://bielskpodlaski.spolem.org.pl/files/bielskpodlaski_103170960.pdf

Sprzedaż działki

dodano: 2017-09-21

 

OGŁOSZENIE

 

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku Podlaskim informuje, że posiada do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Brańskiej 116, o nr ew działek 234/21, 234/23, 236/12, 238/9, 240/14, 241/6 i 246/10 o łącznej powierzchni 1,1012 ha. Działki te tworzą obszar ogrodzony i zabudowany budynkiem o funkcji produkcyjnej, o powierzchni użytkowej 2511,90 m2 i budynkiem agregatowni o powierzchni użytkowej 58,70m2. Dla nieruchomości oznaczonej nr ew 240/14 prowadzona jest księga Wieczysta KW Nr BI1P/00001859/5 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, dla nieruchomości oznaczonej nr ew 240/21 prowadzona jest Księga Wieczysta KW Nr BI1P/00023257/5 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla pozostałych działek o nr ew 234/23, 236/12, 238/9, 241/8 i 246/10 urządzono zbiór dokumentów nr ZD 13133 i ZD 13251.

Obszar na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie więc z art. 154 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium obszar przedmiotowych nieruchomości znajduje się na obszarze zabudowy usługowej. Nieruchomość powyższa położona jest na terenie miasta Bielsk Podlaski w strefie peryferyjnej miasta przy ulicy Brańskiej, która jest główną trasą komunikacyjną w kierunku Warszawy. Na terenie nieruchomości oprócz ww budynków znajdują się obszerne place manewrowe z możliwością składową i podjazdy, wszystko w części utwardzone betonem. Z uwagi na sąsiedztwo i lokalizację, budynek usytuowany na przedmiotowych nieruchomościach, może być wykorzystywany jako obiekt nie tylko produkcyjny lecz też jako obiekt o funkcji handlowej lub magazynowej. Sprzyja temu lokalizacja przy jednej z głównych tras komunikacyjnych miasta – droga krajowa nr 66 i koncentracja w tym obszarze obiektów handlowych. Nieruchomość do sprzedaży jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej tj., sieć energetyczną, sieć wodno – kanalizacyjną i sieć ciepłowniczą.

Informacji udziela się w pokoju nr 13 w budynku SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 31, tel. 509 830 727, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°°-15°°.

 

Bielsk Podlaski, 21 września 2017r.